english

dr hab. inż. Grzegorz Kowaluk

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

Zakład Inżynierii Materiałów Drewnopochodnych 

ul. Nowoursynowska 159

Budynek 34, pok. 1/68

02-776 Warszawa

email: 

grzegorz_kowaluk(at)sggw.pl

stanowisko: 

adiunkt

telefon: 

+48 22 59 38 546

gk (255K)

 

Zainteresowania zawodowe:

 • Analiza i modyfikacja technologii tworzyw drzewnych
 • Opinie z zakresu tworzyw drzewnych (technologie, wyroby itp.)
 • Rozwój nowych kompozytów drzewnych
 • Biopolimery, celuloza regenerowana, PLA, nanocząstki

 

Dydaktyka:

 

Wykształcenie:

 • 2001 – 2006 r. Studia doktoranckie przy Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu, w tym 8 tygodni stażu naukowego na uczelni BOKU w Wiedniu
 • 1996 - 2001 r. Studia stacjonarne na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu; specjalność: mechaniczna technologia drewna

 

Zatrudnienie:

 • od 2011 r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym. Adiunkt
 • 2010 – 2011 r. Instytut Technologii Drewna w Poznaniu, Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego. Adiunkt, audytor Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) na potrzeby certyfikacji California Air Resources Board (CARB)
 • 2006 – 2010 r. Instytut Technologii Drewna w Poznaniu, Zakład Materiałów Drewnopochodnych i Klejów. Adiunkt (w tym funkcja zastępcy kierownika Zakładu)
 • 2002 r. Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Obrabiarek i PKM. Asystent 

 

Współpraca międzynarodowa:

 • Członek Komitetu Zarządzającego COST Action FP1407 Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach (ModWoodLife), 2014 - 2018 r.
 • Zastępca Członka Komitetu Zarządzającego COST Action FP1303 Performance of bio-based building materials, 2013 - 2017 r.
 • Członek Komitetu Zarządzającego COST Action FP1205 Innovative applications of regenerated wood cellulose fibres, 2013 - 2017 r.
 • Członek Komitetu Zarządzającego COST Action FP1105 Understanding wood cell wall structure, biopolymer interaction and composition: implications for current products and new material innovation, 2012 - 2016 r.
 • Członek Komitetu Zarządzającego COST Action E35: Fracture mechanics and micromechanics of wood and wood composites with regard to wood machining, 2004 – 2008 r.
 • Staż naukowy (Visiting Researcher) w Instytucie IVALSA CNR (Instituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree del Consiglio Nazionale delle Ricerche), San Michele all’Adige, Włochy, 10 tygodni, 2008 r.
 • Wykonawca projektu współpracy dwustronnej Austria-Poska - Christian-Doppler-Laboratorium Grundlagen der Holzbearbeitung, BOKU Austria i Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu, 2002-2003 r.

 

Wybrane publikacje:

 • Kowaluk G., Szymanowski K., Kozłowski P., Kukuła W., Sala C., Robles E., Czarniak P. (2019): Functional Assessment of Particleboards Made of Apple and Plum Orchard Pruning Waste and Biomass Valorization, 1 - 10, https://doi.org/10.1007/s12649-018-00568-8
 • Gumowska A., Wronka A., Borysiuk P., Robles E., Sala C., Kowaluk G. (2018): Production of layered wood composites with a time-saving layer-by-layer addition BioResources 13(4), 8089-8099
 • Robles E., Czubak E., Kowaluk G., Labidi J. (2016): Lignocellulosic-based multilayer self-bonded composites with modified cellulose nanoparticles Composites Part B: Engineering – http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2016.09.049
 • Kowaluk G., Zając M., Czubak E., Auriga R. (2016): Physical and mechanical properties of particleboards manufactured using charcoal as additives iForest (early view). – doi:10.3832/ifor1963-009 [online 2016-06-29]
 • Archanowicz E., Kowaluk G., Niedziński W., Beer P. (2013): Properties of particleboards made of biocomponents from fibrous chips for FEM modeling BioResources 8(4), 6220-6230
 • Kowaluk G., Borysiuk P., Boruszewski P., Mamiński M., Fuczek D. (2013): Particleboards engineered through separate layer bonding Wood Research 58(2): 265-274
 • Rozdział pt. “Machining of Wood and Wood Composites” w monografii pt. Wood Machining dla Wydawnictwa ISTE Wiley Ltd, 2012
 • Rozdział pt. “Machining processes for wood-based composite materials” w monografii pt. Machining Technology of Composite Materials: Principles and Practice dla Wydawnictwa Woodhead Publishing Ltd, 2011
 • Kowaluk G. (2011): Influence of particles fraction used for surface layer on particleboard strength. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, nr 74, 212-215
 • Kowaluk G., Komorowicz M., Witczak M., Fuczek D. (2011): Formaldehyde content and VOC release from particleboards made out from fibrous chips. DREWNO – WOOD 2011, nr 185
 • Kowaluk G., Fuczek D. (2010): Screw holding performance of panels made out from fibrous chips. DREWNO – WOOD 2010, vol. 53, nr 184; 77-81
 • Kot M., Kowaluk G. (2010): Wood hydrophobization by ammonium ionic liquids. DREWNO – WOOD 2010, vol. 53, nr 184; 39-44
 • Irle M., Kowaluk G. (2009): COST E49: processes and performance of wood-based panels – the action summary and final conference. DREWNO – WOOD 2009, vol. 52, nr 182; 139-141
 • Negri M., Sandak M., Kowaluk G., Pałubicki B. (2009): Form and mass changes of composite panels under variable environment humidity. DREWNO – WOOD 2009, vol. 52, nr 182; 7-15
 • Kowaluk G., Fuczek D. (2009): PVAc glue as a binding agent in particleboards. DREWNO – WOOD 2009, vol. 52, nr 182; 17-24
 • Kowaluk G., Pałubicki B., Frąckowiak I., Marchal R., Beer P. (2009): Influence of ligno-cellulosic particles on tribological properties of boards. European Journal of Wood and Wood Products, Springer, 28.07.2009, vol. 68, no. 1; 95-98
 • Kowaluk G., Szymański W., Pałubicki B., Beer P. (2009): Examination of tools of different materials edge geometry for MDF milling. Eur. J. Wood Prod. 67: 173-176
 • Łącki W., Beer P., Kowaluk G., Szymański W. (2009): Application of neuron networks for the prognostication of the processing quality of laminated particleboards. Wood Research 54 (3): 89-98
 • Pałubicki B., Marchal R., Butaud J.-C., Denaud L.-E., Bléron L., Collet R., Kowaluk G. (2009): A Method of Lathe Checks Measurement; SMOF device and its software. Eur. J Wood Prod. DOI 10.1007/s00107-009-0360-y

Oficjalna strona WTD SGGW w Warszawie

 

qr-pl