english

dr hab. inż. Grzegorz Kowaluk, prof. SGGW

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159

Budynek 34, pok. 1/68

02-776 Warszawa

email: 

grzegorz_kowaluk(at)sggw.edu.pl

stanowisko: 

profesor Uczelni

telefon: 

+48 22 59 38 546


Grzegorz Kowaluk w bazie ResearchGate

gk (255K)

 

Zainteresowania zawodowe:

 • Analiza i modyfikacja technologii tworzyw drzewnych
 • Opinie z zakresu tworzyw drzewnych (technologie, wyroby itp.)
 • Rozwój nowych kompozytów drzewnych
 • Biopolimery, celuloza regenerowana, PLA, nanocząstki

 

Dydaktyka:

 

Wykształcenie:

 • 2001 – 2006 r. Studia doktoranckie przy Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu, w tym 8 tygodni stażu naukowego na uczelni BOKU w Wiedniu
 • 1996 - 2001 r. Studia stacjonarne na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu; specjalność: mechaniczna technologia drewna

 

Zatrudnienie:

 • od 2011 r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym. Adiunkt
 • 2010 – 2011 r. Instytut Technologii Drewna w Poznaniu, Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego. Adiunkt, audytor Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) na potrzeby certyfikacji California Air Resources Board (CARB)
 • 2006 – 2010 r. Instytut Technologii Drewna w Poznaniu, Zakład Materiałów Drewnopochodnych i Klejów. Adiunkt (w tym funkcja zastępcy kierownika Zakładu)
 • 2002 r. Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Obrabiarek i PKM. Asystent 

 

Współpraca międzynarodowa:

 • Członek Komitetu Zarządzającego COST Action FP1407 Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach (ModWoodLife), 2014 - 2019 r.
 • Zastępca Członka Komitetu Zarządzającego COST Action FP1303 Performance of bio-based building materials, 2013 - 2017 r.
 • Członek Komitetu Zarządzającego COST Action FP1205 Innovative applications of regenerated wood cellulose fibres, 2013 - 2017 r.
 • Członek Komitetu Zarządzającego COST Action FP1105 Understanding wood cell wall structure, biopolymer interaction and composition: implications for current products and new material innovation, 2012 - 2016 r.
 • Członek Komitetu Zarządzającego COST Action E35: Fracture mechanics and micromechanics of wood and wood composites with regard to wood machining, 2004 – 2008 r.
 • Staż naukowy (Visiting Researcher) w Instytucie IVALSA CNR (Instituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree del Consiglio Nazionale delle Ricerche), San Michele all’Adige, Włochy, 10 tygodni, 2008 r.
 • Wykonawca projektu współpracy dwustronnej Austria-Poska - Christian-Doppler-Laboratorium Grundlagen der Holzbearbeitung, BOKU Austria i Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu, 2002-2003 r.

 

Wybrane publikacje:


Przyznane patenty: